Oskar

      Gyldmarktrioen Leonard, Hugo og Sven

Lidt historik om min familiemæssige baggrund

Skuespilleren, bugtaleren og gøjleren Oskar Nielsen fik en hel del børn, hvoraf de mest kendte var Oskar, Hugo og Sven.

Oskar, (1893-1977) tog navneforandring fra Nielsen til Gyldmark og brødrene Hugo og Sven fulgte efter. Oskar startede sit virke som koncertorganist og koncerterede bl.a. sammen med kammersangeren Emil Holm (Statsradiofoniens første leder). Han fik i 1921 fast ansættelse som organist ved Københavns kommunes begravelsesvæsen. Han virkede som komponist af sange (Danmark for folket m.fl.) samt af orkester-, kor- og orgelkompositioner. Han var desuden kordirigent og overdirigent for samtlige nordiske arbejdersangkor i en lang årrække. Han fik 3 børn, en pige og to drenge, hvoraf jeg er den ene.

Hugo (1899-1971) startede som cellist, men gik siden hen over til kontrabas og dannede sit eget orkester, som jævnligt spillede i radioen (Sid Merrimans orkester) og komponerede gennem årene en hel del populære melodier (Ave Maria m.fl.). Han fik et barn, en pige.

Sven (1904-1981) startede som pianist og medvirkede sammen med Hugo og broderen Leonard (violinist) i datidens kendte Gyldmark Trio. Sidenhen begyndte hans nok så bekendte virke som komponist på mange danske spillefilm. (Som et lille kuriosum kan det nævnes, at han i filmen Ved Kongelunden anvender sin bror Hugos orkester i scenen på kroen og i starten af filmen Næsbygårds arving lader han min far Oskar præludere på orgel i kirkescenen). Han fik to børn, begge piger.

En naturlig del af livet i en musikerfamilie er selvfølgelig musikken. Min bror var i mange år solohornist i Sjællands Symfoniorkester. Jeg spillede selv klarinet og klaver, men ikke som professionel.  Vi har begge dyrket fotografiet i mange år, min bror i en periode som professionel, og jeg selv på det rent hobbybetonede med lejlighedsvise bestillingsopgaver som bryllupsfotografering m.m..  Vi repræsenterede, sammen med nogle få venner, grundstammen i Fotogruppen Helios. Jeg er pensionist idag, og dyrker nu musikken på det mere lyttende plan. Desuden er der jo blevet mere tid til den anden store interesse, nemlig fotograferingen.